SJK(C) Foon Yew 4, Johor Bahru
 
COUNTDOWN UPSR 2015
Maklumat Asas
Staff Email
Guest Book
Unique visitors:

since 1 Dec 2007
Cogankata Sekolah
 
1. MORAL
Menanamkan nilai-nilai moral seperti jujur, hormat-menghormati dan sebagainya di dalam jiwa murid-murid bagi melahirkan murid-murid yang berdisiplin dan berakhlak mulia.
2. INTTELEKTUAL
Melahirkan murid-murid yang terpelajar yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi serta berfikiran kritis dan kreatif.
3. JASMANI
Melahirkan murid-murid yang sihat dan cergas serta otak yang cerdas bagi membentuk murid-murid yang seimbang sama ada dari segi fizikal mahupun mental.
4. KERJASAMA
Melahirkan sikap bekerjasama di kalangan murid-murid bagi membentuk dan menanamkan nilai-nilai hidup bermasyarakat seperti saling bantu-membantu, bergotong-royong dan sebagainya.
5. KESEMPURNAAN
Mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, sahsiah, rohani, emosi dan jasmani.
 
Cogankata ini dibentuk berdasarkan kehendak sekolah yang berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Negara dalam menuju ke arah Wawasan 2020
Jam/kalendar 
Berita / Pengumuman Terkini

5-11-2016
Hacked

View All
Links
Frog width=
今日我以宽四为荣, 明日宽四以我为傲.
Copyright © 2007-2019 SJK(C) Foon Yew 4. All rights reserved. Designed & Maintained by SOONG AI LEAN